Du kan lägga till en kontakt som finns i systemadressboken i den privata adressboken. Kopian förblir kopplad till systemadressboken. Du kan inte redigera den, men ändringar i systemadressboken uppdateras i den privata adressboken.

Om du vill lägga till en kopia av en systemkontakt som du sedan kan redigera och lägga till annan kontaktinformation i, t.ex. fler nummer och e-postadresser, använder du den vanliga metoden för att lägga till en kontakt i din privata adressbok. Om arbetstelefonnumret matchar en systemanvändares anknytningsnummer visar den privata kontakten användarens status.

För att lägga till en kontakt från systemadressboken:

1.I gadgeten directoryHead Adressbok, på huvudfliken, väljer du fliken för systemadressboken.

2.Leta rätt på den kontakt du vill lägga till i den privata adressboken. För pekaren över kontakten och klicka på ikonen Lägg till add.

3.Du kan inte ändra kontaktinformationen men du kan välja de privata kontaktgrupper du vill lägga till systemkontakten i.

4.Klicka på Lägg till för att lägga till kontakten i den sökgrupp du har valt.