Du kan lägga till uppgifter om uppringaren som visas i samtalsloggen i den privata adressboken.

För att lägga till en uppringare i din privata adressbok:

1.Hitta samtalet i samtalsloggen.

2.Klicka på ikonen Lägg till pa_add_to_contact.

3.Systemet visar fönstret Lägg till ny kontakt med uppgifter om kontakten i samtalsloggen.

a.Ange information om kontakten i fönstret Lägg till ny kontakt.

Om inställningen för Arbetstelefon överensstämmer med anknytningsnumret i ett telefonsystem visas användarstatus för användaren i adressbokens kontakter. Detta gäller även om ett annat nummer är valt som Primär telefon.

Du kan använda listan Grupp för att välja vilka av dina privata kontaktflikar som kontakten ska visas på.

Du kan lägga till gmail-adressen och Office Communications Server-adressen (OCS) till kontakten. När du lagt till adresserna kan du starta ett e-postmeddelande eller starta en chatt från adressboken i one-X Portal.

b.När du är klar klickar du på Spara.