Du kan lägga till upp till fem grupper i din privata adressbok, utöver standardgruppen Alla. Kontakter kan listas i fler än en grupp.

När du redigerar den privata kontakten väljer du den grupp där den privata kontakten finns med.

Obs! Du kan inte lägga till, döpa om eller ta bort en grupp som heter Outlook i den privata kontaktgruppen. Mer information finns i Outlook-grupp och Outlook-kontaktsynkronisering.

För att lägga till en privat kontaktgrupp:

1.Välj fliken Privat i gadgeten directoryHead Adressbok.

2.Klicka på ikonen icon_add_tab lägg till.
add directory group modal

3.Ange ett namn för den nya fliken.

4.Klicka på Lägg till. Systemet visar en ny flik i den privata adressboken.

Så här ändrar du namn på en grupp:

1.Välj gruppen under fliken Privat adressbok

2.Klicka på groupEdit redigera. Systemet visar dialogrutanRedigera grupp.

3.Fyll i det nya namnet i textrutan.

4.Klicka på Ändra.

Så här tar du bort en grupp:

1.Välj gruppen under fliken Privat adressbok.

2.Klicka på groupDelete Ta bort.

3.Klicka på Ja, för att bekräfta att du vill ta bort gruppen.