Du kan lägga till upp till fem grupper i din privata adressbok, utöver standardgruppen Alla. En privat kontakt kan listas i fler än en grupp.

Obs! Du kan inte lägga till, ändra namn på eller ta bort en grupp som heter Outlook i den privata kontaktgruppen. Mer information finns i Outlook-grupp och Outlook-kontaktsynkronisering.

Lägga till en privat kontaktgrupp

1.Välj Privat på fliken Adressbok .

2.Klicka på plug_in_icon_add_group Lägg till grupp.
add group

3.Ange ett namn för den nya fliken.

4.Klicka på Lägg till. Systemet visar en ny flik i den privata adressboken.

Ändra namn på en grupp

1.Välj gruppen i din privata adressbok.

2.Klicka på plug_in_icon_edit_group Redigera grupp.

3.Fyll i det nya namnet i textrutan.

4.Klicka på Uppdatera.

Tar bort en grupp

1.Välj gruppen i din privata adressbok.

2.Klicka på plug_in_icon_delete_group Ta bort grupp.