För att lägga till en ny konferens:

1.I kalendervyn, hitta datum och tiden du vill starta konferensen.

2.Dubbelklicka på platsen i kalendern.

3.Fliken Schemalägg en konferens visas, med startdatum och -tid förvalt. Se Schemalägga en ny konferens.