Utöver de tre standardprofilerna kan du lägga till ytterligare fyra profiler.

För att lägga till en ny profil:

1.I fliken Konfigurera väljer du Profiler. Profillistan visas.

2.Klicka på Lägg till en ny profildefinition.

3.Ange ett namn på profilen.

4.Välj de olika inställningar som är tillgängliga för användning i dina profiler.

5.När du ställt in profilen klickar du på OK.

6.Klicka på Spara.

Obs! Du kan inte ta bort standardprofilerna utan bara redigera dem. Du kan dock redigera och ta bort de extra profiler du har skapat.