Utöver de tre standardprofilerna kan du lägga till ytterligare fyra profiler. Du kan inte ta bort standardprofilerna utan bara redigera dem. Du kan dock redigera och ta bort de extra profiler du har skapat.

För att lägga till en profil:

1.Klicka på plugin_set i det övre högra hörnet av insticksprogrammets fönster. Klicka på Inställningar.

2.I navigeringsrutan i dialogrutan Allmänna inställningar klickar du på Profiler.

3.I avsnittet Val av profil klickar du på Lägg till profil.

4.Fyll i ett namn på profilen i fältet Namn.

5.Välj de olika inställningar som är tillgängliga för användning i dina profiler. Se:

Inställningar för samtalshämtning

Mobilitetsinställningar

Inställningar för röstbrevlåda

6.När du ställt in profilen klickar du på Spara.

7.Klicka på OK.