Om det behövs så kan du lägga till ytterligare konferensparter (ad hoc eller Möt mig).

För att lägga till ytterligare en part till konferensen:

1.Klicka på ikonen plug_in_icon_hold Väntkoppla längst ner i samtalsdetaljerna. Konferensen fortsätter utan dig och visas som ett samtal längst ned på samtalsfliken.

2.Använd insticksprogrammet för att ringa upp den andra parten som du vill lägga till i konferensen.

Om parten vill ansluta sig till konferensen klickar du på ikonen plug_in_icon_conference_call Konferens.

Om parten inte vill ansluta sig till konferensen klickar du på ikonen plug_in_icon_ignore Avsluta för att avsluta samtalet. Klicka sedan på ikonen plug_in_icon_answer Återta som visas av telefonkonferensen längst ned på samtalsfliken.