Utöver de två befintliga standardflikarna kan du lägga till två anpassade flikar.

Så här lägger du till en anpassad flik:

1. Klicka på 'Lägg till flik' i fönstret one-X Portal.

2. Skriv namnet på den anpassade fliken i dialogrutan Lägg till flik. Du kan inte ändra namnet på den anpassade fliken efter att du lagt till den. Se till att namnet på den anpassade fliken inte överskrider 20 tecken.

3. Klicka på Lägg till.