Du kan lägga till en ny kontakt i den privata adressboken.

1.Gå till fliken Adressbok och välj Privat.

2.Ange det namn eller nummer du vill lägga till och klicka på ikonen OLaddpersonalcontact.

3.Fönstret Kontaktinformation visas.

a.Ange information om kontakten i fönstret Kontaktinformation.

Om inställningen för Arbetstelefon överensstämmer med en telefonsystemanvändares anknytningsnummer visar användarens status i adressbokens kontakter. Detta gäller även om ett annat nummer är valt som Primär telefon.

Du kan välja i vilken Grupp din privata kontakt ska visas.

Du kan lägga till kontaktens gmail-adress. När du lägger till adresserna kan du skicka e-post eller starta en chatt från adressboken i Avaya IP Office Plug-in .

b.När du är färdig klickar du på Lägg till.

Privat adressbok

Om du använder en telefon i 1400-, 1600-, 9500- eller 9600-serien som har knappen Kontakter, eller en telefon i M-serien, T-serien eller T3-serien, kan du också använda kontakterna i adressboken Privat via telefonen och redigera dem med hjälp av telefonen.

1. När kontakter i adressboken Privat läggs till lagras de både av programmet one-X Portal och av telefonsystemet och hålls synkroniserade. one-X Portal-programmet och telefonsystemet kan bara lagra upp till 250 personliga kontakter i adressboken. Privat per användare (beror på systemets begränsningar)

Alla kontakter uppladdade från Avaya IP Office Plug-in finns i Outlook-gruppen under fliken Privat. De finns lagrade i one-X Portal och är utöver maxvärdet på 250 personliga katalogkontakter.

2.Kontakterna kan redigeras via telefonen eller via one-X Portal.

3.Kontakter i adressboken Privat som visas i one-X Portal kan innehålla flera nummer där ett är valt som aktuellt nummer för Primär telefon. Matchande post i telefonsystemet innehåller bara ett nummer, vilket ändras så att det matchar det aktuellt valda numret för Primär telefon i one-X Portal om valet ändras.