Du kan bestämma om systemet ska ändra din SM-närvarostatus automatiskt när du är upptagen i telefon.

För att konfigurera visning av din samtalsstatus:

1.Klicka på fliken Konfigurera och välj Snabbmeddelande/närvaro.

2.Välj önskat värde för Meddela samtalsstatus.

Närvaro och meddelande
När du väljer det här och pratar i telefon, ändras din närvaro till Stör ej och din status visas som Upptagen och Talar i telefon för andra användare. Du ser inte närvarostatus Upptagen i det övre vänstra hörnet av Systemadressboken.

Endast meddelande
När du väljer det här och pratar i telefon uppdaterar systemet ditt statusmeddelande för att visa att du är i ett samtal. Du kan inte ställa in eller ändra statusmeddelandet talar i telefon.

Ingen
Systemet ändrar inte ditt statusmeddelande eller din närvarostatus när du är i telefon.

3.Klicka på Spara.