Du kan bestämma om systemet ska ändra din SM-närvarostatus automatiskt när du har en avtalad tid eller ett möte i kalendern.

För att konfigurera visning av din samtalsstatus:

1.Klicka på fliken Konfigurera och välj Snabbmeddelande/närvaro.

2.Välj önskat värde för Meddela samtalsstatus.

Närvaro och meddelande
Systemet uppdaterar ditt statusmeddelande för att visa att du är i ett möte och ändrar närvarostatusen till Stör ej.

Endast meddelande
Systemet visar endast ditt kalendermeddelande.

Ingen
Systemet ändrar inte ditt statusmeddelande eller din närvarostatus.

3.Klicka på Spara.