Med fliken Sökgruppköer i gadgeten Köer och agentkontroll kan du övervaka upp till 5 olika sökgruppköer. För att kunna göra detta måste du först konfigurera sökgrupperna som ska bevakas, se Konfigurera sökgruppköer.

Du kan konfigurera larmnivåer för varje kö utifrån antalet samtal i kö och samtalet med den längsta väntetiden. Sedan kan du använda köerna för att besvara ett samtal i denna kö. Gadgeten låter dig även filtrera vilka samtal i kö som ska visas.

gadget queues

Köskärmen för varje sökgrupp visar en ikon för varje samtal i kö i den gruppen. Den högra sidan av gadgeten visar antalet samtal i kö och väntetiden för det samtal som väntat längst.

Köer i maximerad vy

Om gadgeten Köer och agentkontroll maximeras med hjälp av ikonen show gadget förstoras vyn så att samtalsinformation visas för varje samtal.

icon_queued_large

Kölarmskärmen

För varje sökgrupp som du kan konfigurera att bevaka, kan du även välja två larmtrösklar.

Antal samtal i kö
Detta larm aktiveras när antalet samtal i kö som väntar på att besvaras av sökgruppen överskrids. När det aktiveras byter ikonerna för överskridande samtal färg från gröna till röda och antalet väntande samtal visas i rött.

Längsta väntetid
Larmet aktiveras när den tiden för det samtal som väntat längst i sökgruppens kö överskrids. När det aktiveras byter den längsta väntetiden för kön som visas färg till röd.

För att starta köbevakning:

1.Klicka på knappen Start.

För att stoppa köbevakning:

1.Klicka på knappen Stoppa.

För att visa samtalsuppgifter:

1.För musen över ikonen för väntande samtal. Uppgifter om samtalet (namn, nummer och ämne) visas om de finns tillgängliga.

För att besvara ett samtal i kö:

1.Klicka på ikonen för samtalet i kö. Det första samtalet i kön besvaras.

För att filtrera samtalen i kö:

Du kan använda filterlistan för att filtrera vilka samtal som visas för varje kö. Antalet samtal i kö och väntetiden för det samtal som väntat längst justeras till att enbart återspegla samtalen som visas.

1.Klicka på listrutan längst upp till vänster i gadgeten och välj filtreringen som ska användas på skärmen med samtal i kö.

Längsta väntetid:
Se uppgifter om alla väntande samtal.

Uppringarnamn
Ange en rad kommaseparerade värden som används för att visa samtal med angivna uppringarnamn.

Ämne:
Ange en rad kommaseparerade värden för att visa samtal med angivna ämnen kopplade till samtalen.

Samtalsprioritet:
Använd listrutan för att filtrera samtalen utifrån prioritet. Prioritet är ett värde som telefonsystemet har tilldelat samtalet.

2.Klicka på ikonen gadget_queues_icon_searchför att använda filtret (förutom Längsta väntetid som används direkt). Observera att ikonen endast är aktiverad om det finns samtal som matchar kriterierna.