Du kan aktivera meddelanden och välja röst under Inställningar för meddelanden. Inställningarna för Val av meddelanden styr sedan vilka händelser som meddelas.  

Prioritet för meddelanden

De möjliga meddelandena är grupperade i fyra kategorier. När flera händelser inträffar samtidigt bestämmer prioriteten nedan hur meddelanden spelas upp. Till exempel: Om en telefonstatus spelas upp och ett systemfel inträffar avbryts telefonstatusen och felmeddelandet spelas upp. När felmeddelandet spelats upp återupptas uppspelningen av telefonstatusen.

Systemstatus: Hög

Samtalshändelser: Hög

Telefonstatus: Medel

Skärmnavigering: Låg

För att välja vilka händelser som ska meddelas:

1.Högerklicka på ikonen ca icon connected i meddelandefältet och välj Inställningar.

2.Välj Meddelandealternativ.

3.Välj de alternativ du vill att systemet ska avisera.

Fält

Beskrivning

Systemstatus

Meddelar om de händelser du väljer, som systemfel och systemaviseringar.

Telefonstatus

Meddelar de telefonstatusar du väljer, som telefonanknytning, vidarekoppla vid upptaget, vidarekoppla vid inget svar, vidarekoppla alla, vidarekoppla sökgruppsamtal, vidarekopplingsnummer, omdirigerat nummer, stör ej, åsidosättning av Stör ej, röstbrevlåda aktiverad, återuppringning från röstbrevlåda aktiverad, antal olästa meddelanden, externa samtal blockerade, frånvaromeddelande-ID, frånvaromeddelande visas, frånvarotext, ringtid innan inget svar och inloggningskod konfigurerad.

Samtalshändelser

Meddelar om de samtalshändelser du väljer, som nytt inkommande samtal, samtal från, väntkopplat, återuppta, samtal besvarat, lägg på, utgående samtal, linjen är ledig, samtal överfört, konferens påbörjad och samtalsstatus.

Skärmnavigering

Meddelar om navigeringsåtgärder, som öppnade avslutsskärmar och -meny och ändring av vald kryssruta och värde.

4.Klicka på OK.