För att besvara ett samtal:

1.Vid inkommande samtal visas samtalsdetaljerna i en popup-ruta.
toaster_incoming_call

2.Klicka på ikonen toaster_icon_answer_call Svara samtal för att besvara samtalet.

Du kan ignorera samtalet med ikonen plug_in_icon_ignore Ignorera. Vid direkta samtal till dig skickas samtalet till röstbrevlådan om det finns, vid sökgruppsamtal till nästa tillgängliga gruppmedlem.