För att besvara ett samtal:

1.När du får ett inkommande samtal ändras din närvaroikon till onhook_ringing. Längst ner i insticksprogrammet finns uppgifter om uppringaren och alternativ för hantering av samtalet.
plug_in_incoming

Klicka på ikonen plug_in_icon_ignore för att ignorera samtalet. Vid direkta samtal till dig skickas samtalet till röstbrevlådan om det finns, vid sökgruppsamtal till nästa tillgängliga gruppmedlem.

2.Klicka på ikonen plug_in_icon_answer för att besvara ett inkommande samtal. Samtalsdetaljerna visas nu under samtalsfliken.
plug_in_incoming_call

3.Vilka samtalskontroller som visas varierar med vilka funktioner du kan använda:

plug_in_icon_ignore Avsluta samtal
Avsluta samtalet. Uppringaren är frånkopplad. För en ad hoc-konferens som du startade, avslutar detta hela konferensen.

plug_in_icon_hold Väntkoppla
Väntkoppla samtalet.

plug_in_icon_mute Stäng av ljud
Stäng av ljudet under samtalet.

plug_in_icon_unmute Slå på ljud
Slå på ljudet under samtalet.

plug_in_icon_transfer Överför
Överför samtalet till ett annat nummer.

plug_in_icon_consult Fråga
Väntkoppla samtalet i väntan på överföring medan du rådfrågar överföringsmålet via telefon.

plug_in_icon_complete_transfer Slutför överföring
Avsluta en rådfrågning genom att överföra samtalet.

plug_in_icon_conference_call Konferens
Gör en konferens av pågående samtal och väntkopplat samtal.

plug_in_icon_record Spela in
Börja spela in samtalet.