När ett nytt samtal aviseras på telefonen visar one-X Portal uppgifter om samtalet i gadgeten callsHead Samtal. Om du har dolt samtalsgadgeten öppnas den automatiskt igen.

Som standard ringer nya samtal i 15 sekunder på telefonen innan inställningarna för att vidarekoppla vid inget svar följs eller samtalet skickas till röstbrevlådan. Om du redan har ett samtal uppkopplat och du besvarar det nya samtalet med one-X Portal kommer det befintliga samtalet automatiskt att väntkopplas.

För att besvara ett samtal:

1. I gadgeten callsHead Samtal, på huvudfliken, visas information om det aviserade samtalet, bland annat uppringarens nummer och namn, om de finns. Om du redan är upptagen i ett eller flera samtal väljer du fliken med ikonen för en ringande telefon icon small alerting.
alert new call

2. Om du vill besvara samtalet använder du antingen telefonen eller klickar på knappen callAnswer för att besvara samtalet. Om du redan har ett annat samtal som pågår kommer samtalet automatiskt att väntkopplas. Du kan även trycka på callDrop för att omdirigera samtalet, se Omdirigera ett inkommande samtal.

Knappen callAnswer för att besvara samtal visas inte för telefoner där samtal inte kan besvaras utan att luren först lyfts eller någon annan telefonstyrning används. För sådana telefoner besvarar du samtalet genom att lyfta luren eller använda telefonens egna styrningar för att besvara samtal. Se Kommentarer om telefonen.