Om en annan användare inte besvarar ditt samtal på den interna anknytningen, på grund av att det är upptaget eller han/hon är upptagen i ett samtal kan du konfigurera en återuppringning. När inställningen har gjorts och användaren avslutar samtalet ringer systemet upp dig om du är ledig. När du besvarar det återuppringda samtalet ringer systemet automatiskt upp användaren. Observera att en återuppringning som konfigureras från portalen är separerad från en återuppringning som är konfigurerad på telefonen.

Om en annan intern användares status visas som busy Upptagen - I samtal, kan du konfigurera en återuppringning på dem. Systemet ringer sedan upp dig när de avslutar det aktuella samtalet och du är ledig.

Så här konfigurerar du en återuppringning:

1.Använd gadgeten directoryHead Adressbokhuvudfliken och leta upp önskat namn i adressboken.

2.Om du vill filtrera namnen som visas börjar du skriva ett namn eller nummer i textrutan längst upp på fliken. Medan du skriver ett namn döljs de kontakter i adressboken som inte matchar det du skriver.

3. Dra med markören över upptagetkontakten. Klicka på ringback-ikonen för att konfigurerar återuppringning för användaren.

4.Systemet informerar dig om att återuppringning är konfigurerad eller om du redan har en ringsignal konfigurerad på ett annat mål.

Så här rensar du en återuppringning:

1.Upprepa processen ovan för att ta bort en tidigare inställd återuppringning.