Om du redan har ett samtal uppkopplat och sedan ringer eller besvarar ett annat samtal kommer det befintliga samtalet att som standard väntkopplas automatiskt. Detta kallas Auto Hold (Väntkoppla automatiskt). Systemadministratören kan inaktivera automatisk väntkoppling för hela systemet. I så fall kopplas befintliga samtal bort. I den här dokumentationen antas att automatisk väntkoppling används.