Både telefonsystemet och one-X Portal kan tillåta att du ringer och tar emot flera samtal. Även när du har ett pågående samtal visas du därför inte nödvändigtvis som upptagen för fler inkommande samtal.

Det finns dock vissa omständigheter där du behandlas som upptagen för fler inkommande samtal. När detta sker inträffar följande med inkommande samtal, i prioritetsordning:

1.Om du har en destination för att vidarekoppla vid upptaget aktiverad vidarekopplas samtalet till den destinationen.

2.Om du har aktiverat röstbrevlådan skickas samtalet till röstbrevlådan.

3.Om ingen av ovanstående är tillgänglig hör uppringaren en upptagetton.