Så här ställer du in anslutningsuppgifter för one-X Call Assistant:

1.Högerklicka på ikonen ca icon connected i meddelandefältet och välj Inställningar.

2.Välj Anslutning.

3.I avsnittet Serverinformation:

Programserver:
Ange det här till det mellan // och : i webbadressen du använder för att besöka portalen. Om // inte visas, börja från webbadressens början och sluta vid : tecknet.

Serverport:
Ange värdet som finns efter : i webbadressen du använder för att besöka one-X Portal. Till exempel 9443, 8443 eller 8080.

Använd säker kommunikation:
Om webbadressen använder HTTPS, välj det här alternativet. När du väljer det här alternativet kommer popup-funktionen i webbläsaren som öppnar webbklienten för one-X Portal använda samma läge.

4.I avsnittet Inloggningsuppgifter fyller du i de Användarnamn och Lösenord som du använder för att logga in på one-X Portal i din webbläsare.

5.Klicka på OK.