Du kan skapa egna snabbknappar för olika funktioner. Om den snabbknappskombination du ställer in för one-X Call Assistant är samma som numret en funktion i programmet använder, har programfunktionen företräde framför one-X Call Assistant.

Standardsnabbknappar är: 212 211

Funktion

Standardknappar

Ringa ett samtal

Ctrl+Skift+C

Spela upp senaste meddelande

Ctrl+Skift+P

Stäng av/slå på meddelandeljud

Ctrl+Skift+M

Visa aktiva aviseringar

Ctrl+Skift+N

Samtalsstatus

Ctrl+Skift+Ingen

Telefonstatus

Ctrl+Skift+S

Avisera alla snabbknappar

Ctrl+Skift+K

Öppna inställningsfönstret

Ctrl+Skift+O

Avsluta one-X Call Assistant

Ctrl+Skift+E

Öppna one-X Portal

Ctrl+Skift+X

Funktion

Standardknappar

Logga ut/logga in

Ctrl+Skift+L

Besvara samtal

Ctrl+Skift+A

Väntkoppla/Återuppta

Ctrl+Skift+H

Avsluta samtal

Ctrl+Skift+Q

Överför samtal

Ctrl+Skift+T

Ad hoc-konferens

Ctrl+Skift+F

Samtalsloggar

Ctrl+Skift+G

Stör ej på

Ctrl+Skift+D

Stör ej av

Ctrl+Skift+W

 

 

Obs! När du har installerat one-X Call Assistant visar inte systemet standardsnabbknappar för Spela upp senaste meddelande, Stäng av meddelandeljud, Telefonstatus och Avisera alla snabbknappar förrän du aktiverar meddelanden.

För att anpassa snabbtangenter:

1. Högerklicka på ikonen ca icon connected i meddelandefältet och välj Inställningar.

2. Välj Snabbknapp. Välj vilken snabbknappskombination du vill använda.

3. Klicka på Uppdatera snabbknapp.

4. Klicka på OK.

För att använda kortkommandon:

Om du vill besvara, väntkoppla, återuppta eller koppla bort ett samtal i one-X Call Assistant meddelanden med snabbknapparna måste du se till att motsvarande knapp är i fokus. Du sätter knappen i fokus genom att trycka på tabbtangenten upprepade gånger.