one-X Call Assistant har stöd för språken nedan. Vilket språk som är inställt vid den första starten beror på inställningarna i din dators Regionsinställningar. Om det valda språket inte stöds väljs Engelska.

Brasilianska

Kinesiska

Tjeckiska

Holländska

Engelska (amerikansk)

Franska

Tyska

Italienska

Japanska

Koreanska

Polska

Ryska

Spanska (Latinamerika)

Svenska

Turkiska