Du kan använda one-X Call Assistant-applikationen för att utföra en rad samtalskontrollfunktioner utan att logga in på one-X Portal med webbläsaren. Du kan använda one-X Call Assistant för att göra följande:

Visa information om samtal.

Visa motsvarande kontakt i Microsoft Outlook om du kör Outlook samtidigt som one-X Call Assistant.

Välja och ringa upp ett nummer som ett annat Windows-program visar.

Starta one-X Portal om du behöver få åtkomst till de övriga funktionerna.

Använda one-X Call Assistant (endast Windows-datorer)

Installera one-X Call Assistant

Starta one-X Call Assistant

Konfigurera one-X Call Assistant

Byta lösenord

Visa ikoner för one-X Call Assistant

Starta one-X Portal

Skärm-popup one-X Portal

Visa hjälp

Skärm-popup Outlook

Snabbuppringning

Aktivera meddelanden