Knapparna som visas längs den vänstra kanten i samtalsfönstret används för att få åtkomst till funktioner för det samtal som för närvarande visas.

pa calls buttons

Samtalsknappar: Vänster sida

Ikon

Åtgärd

Beskrivning

callAnswer

Besvara samtal

Besvara ett samtal som ringer. Den här knappen visas inte när du använder en telefon där du först måste lyfta luren för att besvara ett samtal.

callDrop

Avsluta samtal

Ett för närvarande uppkopplat samtal kopplas från när du trycker på callDrop.

Omdirigera samtal

Vid ett varningssamtal trycker du på callDrop för att omdirigera samtalet med din inställning för Vidarebefordra vid ej svar om det konfigureras eller på annat sätt till röstbrevlådan om tillgänglig. Du kan inte avsluta ett samtal som returneras efter att det väntkopplats eller parkerats för länge.

call_button

Samtal

Ringa ett samtal med uppgifterna i samtalsfälten.

callRecord

Spela in samtal

Starta inspelning av pågående samtal.

callStopRecord

Stoppa inspelning

Stoppa inspelning av pågående samtal.

callHold

Väntkoppla samtal

Väntkopplar samtalet.

callRetrieve

Återta väntkopplat samtal

Ta tillbaka ett samtal som väntkopplats.

callCompleteTransfer

Slutför överföring

Med ett väntkopplat samtal och ett annat samtal som pågår överför du det väntkopplade samtalet till aktuell uppkopplad part.

callConf

Konferenssamtal

Med ett väntkopplat samtal och ett annat samtal som pågår kan du placera samtalen i en konferens.

callMute

Stäng av ljud

Stäng av ljudet för ett uppkopplat samtal.

callMuteAll

Stäng av ljud för alla

För konferenser som du initierat kan du med den här kontrollen stänga av ljudet för alla andra konferensdeltagare.

callUnmute

Slå på ljud

Slå på ljudet för ett uppkopplat samtal.

callUnmuteAll

Slå på ljud för alla

För konferenser som du initierat kan du med den här kontrollen slå på ljudet för alla andra konferensdeltagare.

Samtalsknappar: Övre raden

Ikon

Åtgärd

Beskrivning

consult_button

Fråga

Väntkoppla det pågående samtalet och ringa upp det valda numret i samtalsfälten.

transfer_button

Överför

Överför det pågående samtalet direkt till det valda numret i samtalsfälten.

icon to twin

Överför till tvilling

Överföra ett samtal från din telefon till din mobil.

icon claim twin

Hämta från tvilling

För tillbaka ett samtal från din mobil till din telefon.

Samtalsknappar: Höger sida

Ikon

Åtgärd

Beskrivning

transfer_together

Överför samtal

Med två pågående samtal kan du vidarekoppla ditt aktuella samtal till den aktuella parkerande inringande.

icon_add_account_code

Lägg till kontokod

Lägg till en kontokod till samtalet eller ändra den aktuella kontokoden.