I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda one-X Portal för att ringa och besvara samtal. Med hjälp av gadgeten callsHead Samtal visas uppgifter om varje samtal på separata flikar. Vilka knappar som visas varierar, men de anger i allmänhet åtgärder som du kan utföra på det samtal som visas för närvarande.

pa calls

Ringa och besvara samtal

Ringa ett samtal

Obesvarade samtal

Väntkoppla samtal

Överföra samtal

Skicka snabbmeddelande till andra användare (chatt)

Aktivera mobil tvillingkoppling

Besvara ett samtal

Avsluta ett samtal

Växla mellan samtal

Parkera samtal

Välja Stör ej

Ordna återuppringning

Hämta ett samtal

Stänga av ljudet för ett samtal

Spela in ett samtal

Skicka DTMF-toner

Använda agentstyrning