Samtalsikoner används av gadgeten callsHead Samtal för att visa aktuell status för ett samtal. En stor ikon visas också längst upp till höger för att visa statusen för aktuellt uppkopplat samtal, om du har ett sådant. På fliken till höger för varje samtal finns också en liten version av ikonen som visar status för det samtal som fliken representerar.

pa calls icons

Ikon

Beskrivning

onhook

Väntande
Den här ikonen anger att du för närvarande inte har något samtal uppkopplat.

ringin

Ringer
Den här ikonen anger att ett samtal som visas för dig ska besvaras. Beroende på andra telefoninställningar kan telefonen också ge ifrån sig en ljudsignal och blinka med en lampa eller ikoner.

dialling

Ringer upp
Den här ikonen visas när du håller på att ringa ett samtal som ännu inte ringer eller är uppkopplat, du håller till exempel fortfarande på att slå numret.

conn_ringout

Utgående samtal ringer
Den här ikonen anger att det samtal du påbörjat nu ringer. Observera att för analoga telefonlinjer behandlas samtal som att de besvarats direkt eftersom dessa linjer inte avger någon signal för samtalsförloppet till telefonsystemet, utan bara en ljudsignal som du hör.

conn_nu

Kunde inte ansluta
Ikonen anger att samtalet du ringde av någon anledning inte gick att koppla upp.

conn_connected

Anslutet
Den här ikonen anger det samtal som du för närvarande deltar i.

conn_held

Väntkopplat samtal
Den här ikonen anger att du har väntkopplat ett samtal.

conn_onhold

Väntkopplat
Den här ikonen anger ett samtal där du har väntkopplats.

conn_conferenced

Konferens
Den här ikonen visas när du deltar i ett konferenssamtal du har startat.

callscreening icon

Filtrerat samtal
Den här ikonen visar en uppringare som lämnar ett röstmeddelande. Se Filtrering av samtal till röstbrevlåda.