Med gadgeten messagesHead Meddelanden kan du få åtkomst till dina röstmeddelanden utan någon speciell kod eftersom du loggat in i one-X Portal med namn och lösenord. Om du däremot vill få åtkomst till din röstbrevlåda via andra metoder, t.ex. via telefon, kan du skydda åtkomsten med ett lösenord för röstbrevlåda.

Du kan använda one-X Portal till att ställa in och ändra din röstbrevlådekod.

För att byta kod till röstbrevlådan:

1.I fliken Konfigurera väljer du Säkerhet. Avsnittet Lösenord för röstbrevlåda visas.

2.Ange den nya kod du vill använda och bekräfta koden.

Röstbrevlådekoden är alltid en numerisk kod.

Observera att lösenordet måste uppfylla kriterierna som visas. Dessa regler ställs in av systemadministratören.

3.Klicka på Spara.