Du kan visa dina röstmeddelanden med hjälp av gadgeten messagesHead Meddelanden.

1.huvudfliken visar gadgeten messagesHead Meddelanden antalet nya eller olästa meddelanden i röstbrevlådan.
vm

2.Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera meddelandena.

3.Du kan använda rutanSök längst upp för att filtrera meddelanden som visas så att de matchar namn eller nummer i kolumnen Från.

4.Om du vill ringa upp det nummer som hör ihop med meddelandet klickar du på den understrukna informationen i kolumnen Från.

5.Du kan klicka på kryssrutorna för att välja ett eller flera meddelanden och sedan:

Spara meddelandet
För att markera meddelanden som sparade, klicka på Spara. Meddelandeikonen ändras till en diskett save. Observera att portalen visar gruppmeddelanden, men kan inte spara dem.

Ta bort meddelandet
För att ta bort meddelandena, klicka på Ta bort. Observera att portalen visar gruppmeddelanden, men kan inte ta bort dem.

play Spela upp meddelandet
Spela upp det valda meddelandet eller fortsätt om meddelandet pausats. Du kan även välja vilket meddelande som ska spelas upp genom att klicka på unread, open eller save meddelandeikonen bredvid meddelandet.

stop Stopp
Sluta spela upp det aktuella meddelandet.

pause Paus
Pausa uppspelningen av det aktuella meddelandet.

ffwd Snabbspola
Det här alternativet är gråmarkerat och stöds inte när du spelar upp meddelanden via din dator.

rew Spola tillbaka
Det här alternativet är gråmarkerat och stöds inte när du spelar upp meddelanden via din dator.

voicemail-phone Den här ikonen anger att din nuvarande profil är inställd för att spela upp meddelanden till din anknytning.

voicemail-pc Den här ikonen anger att din nuvarande profil är inställd för att spela upp meddelanden via datorn.

Meddelandeikoner

unread Oläst meddelande

open Läst meddelande
Observera att som standard tas ett läst meddelande bort permanent från brevlådan efter 30 dagar, såvida det inte ändras till ett sparat meddelande.

save Sparat meddelande
Att ange ett meddelande som sparat gör att det inte tas bort automatiskt efter en viss tid.

priority Prioriterat meddelande
Den här ikonen läggs till meddelandeikonen för att ange att uppringaren har angett meddelandet som ett prioriterat meddelande.

private Privat meddelande
Den här ikonen läggs till meddelandeikonerna ovan för att ange att uppringaren har angett meddelandet som ett privat meddelande. Privata meddelanden kan vidarekopplas till en annan röstbrevlåda.