Observera att det språk som används för MyBuddy-kommandon är det som gäller för användaren i telefonsystemet.

Kommando

Argument

 

mobil

Fyll i din aktuella plats eller nummer för samtalsfunktioner som initierats av dig från MyBuddy. Värden för mobil, hem och arbete ställs in via inställningarna för one-X Portal. Se Spara nummer.

Detta värde används av dina kommandon ring, konferens, lyssna och svara om du inte anger en annan plats eller nummer anges när du matar in kommandot.

arbete

hem

<nummer>

ring

<namn>

Starta ett samtal mellan din på plats och det angivna namnet eller numret.

<nummer>

<namn>från<namn>

Ring från och starta ett samtal till andra namn eller nummer.

<namn>från<nummer>

<nummer>från<namn>

<nummer>från<nummer>

konferens

mobil

Du kan starta en Möt mig-konferens samt styra åtgärderna för var och en av deltagarna i konferensen. Systemet visar ett meddelande när varje deltagare går med i din konferens. Deltagarnummer som tilldelas varje deltagare visas i hakparenteser.

Om exempelvis John Smith går med i konferensen visar systemet:

(11:00:01) MyBuddy: John Smith (200) gick med i din konferens som deltagare [1] torsdag 14 juli 2011 11:00

arbete

hem

<nummer>

hitta

<namn>

Visa kontaktnummer och närvarostatus för kontakter med matchande för- och/eller efternamn i adressboken.

följ

<namn>

Följ målets tillgänglighet. Om kontakten inte publicerar någon kalender- eller närvaroinformation för telefon, skickar systemet inget meddelande. Systemet skickar ett meddelande när kontakten:

Avslutar ett möte

Kopplar från ett pågående samtal

Ändrar närvaro från Borta, Stör ej eller Offline till Tillgänglig.

<nummer>

följ

Visa en lista över de kontakter som du följer.

hjälp

Visa hjälp om tillgängliga kommandon.

hjälp

<kommando>

Visa hjälp om det angivna kommandot.

lyssna

Lyssna på röstmeddelanden.

lokalisera

<namn>

Visa platsen för en annan användare om tillgänglig.

<nummer>

missade

<dagar>

Visa missade samtal för föregående antal dagar, visar uppringare, tid för samtal och uppringarens närvarostatus om tillgänglig.

hämta

Svara uppringaren som för närvarande lämnar ett röstmeddelande.

spela in

Starta inspelning av ditt pågående samtal.

stoppa

Stoppa inspelning av ditt pågående samtal.

sluta följa

<namn>

Sluta följa målets tillgänglighet.

<nummer>

Kommandon för konferenssamtal

Du kan starta en Möt mig-konferens samt styra åtgärderna för var och en av deltagarna i konferensen. För konferenser du startar visas ett meddelande varje gång någon går med i eller lämnar konferensen. Om exempelvis John Smith går med i konferensen visar systemet:

(11:00:01) MyBuddy: John Smith (200) gick med i din konferens som deltagare [1] torsdag 14 juli 2011 11:00

Deltagarnummer som tilldelas varje deltagare visas i hakparenteser.

Kommando

Argument

 

koppla bort

<deltagarnummer>

Koppla bort en konferensdeltagare. Detta kommando kan endast användas med konferenser som du är konferensvärd för.

stäng av ljud

<deltagarnummer>

Stäng av ljudet för deltagare i en konferens. Detta kommando kan endast användas med konferenser som du är konferensvärd för.

alla

lås

Stoppa andra parter från att ansluta sig till konferensen. Detta kommando kan endast användas med Möt mig-konferenser som du är konferensvärd för.

lås upp

Låt andra parter delta i konferensen.

slå på ljud

<deltagarnummer>

Slå på ljudet för deltagare i en konferens. Detta kommando kan endast användas med konferenser som du är konferensvärd för.

alla

vem

Systemet visar uppringarens namn eller nummer och antalet deltagare. Systemet visar också vem som talar för tillfället. Deltagarnummer för varje deltagare visas i [] hakparenteser.