När du har ett pågående konferenssamtal visas ett antal kontroller under konferenssamtalsfliken. Vissa beror på om du är konferensvärd eller bara en vanlig konferensdeltagare.

Konferensknappar

Knapparna på konferensfliken kan användas på följande sätt:

Ikon

Åtgärd

Beskrivning

callDrop

Avsluta samtal

Ett för närvarande uppkopplat samtal kopplas från när du trycker på callDrop.

callRecord

Spela in samtal

Starta inspelning av konferensen. Alla konferensdeltagare kan höra en inspelningsvarning och den upprepas när eventuella ytterligare deltagare ansluter sig till konferensen.

callStopRecord

Stoppa inspelning

Stoppa inspelning av konferensen.

callHold

Väntkoppla samtal

Väntkopplar samtalet.

callRetrieve

Återta väntkopplat samtal

Ta tillbaka ett samtal som väntkopplats.

callMute

Stäng av ljud

Stäng av ljudet för din anslutning till konferensen.

callUnmute

Slå på ljud

Slå på ljudet för din anslutning till konferensen.

Ytterligare knappar för konferensvärd

Om du är konferensvärd finns följande ytterligare kontroller också i det övre högra hörnet av samtalsdetaljerna.

Ikon

Åtgärd

Beskrivning

callMuteAll

Stäng av ljud för alla

Denna kontroll låter dig stänga av ljudet för alla andra konferensdeltagare.

callUnmuteAll

Slå på ljud för alla

Denna kontroll låter dig slå på ljudet för alla andra konferensdeltagare.

DropAll

Koppla bort alla

Detta alternativ kopplar bort alla andra deltagare från konferenssamtalet.

LockConference

Lås konferens

Denna kontroll kan låsa/låsa upp konferensen. När den är låst kan inga andra parter ansluta till eller gå med i konferensen. Denna kontroll är endast tillgänglig för Möt mig-konferenser.

Använda ikonerna för en konferenspart

Om du är konferensvärd kan du utföra åtgärder för en part genom att klicka på ikonerna för en enskild part.

När du för muspekaren över en konferensdeltagare visar systemet en lista med åtgärder du kan utföra.

conference options initiator

Om du vill avsluta samtalet med en deltagare i konferensen klickar du på callDrop Avsluta. userDrop anger att deltagarna inte längre deltar i konferensen.

Om du vill stänga av ljudet för en deltagare i konferensen klickar du på userMuteStäng av ljud. userMute anger att ljudet för deltagaren är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för en deltagare i konferensen klickar du på callUnmute Slå på ljud.