Du kan använda one-X Portal för att starta och hantera konferenssamtal. Konferensparterna visas i gadgeten callsHead Samtal.

add to conference 05

Obs!

1.Det maximala antalet konferenser och deltagare i en viss konferens beror på telefonsystemets totala resurser och antalet konferenser som redan pågår. Det begränsas även av andra funktioner, till exempel använder samtalsinspelning också telefonsystemets konferensfunktioner.

2.Beroende på inställningar i telefonsystemet kan en konferens automatiskt avslutas om alla interna användare lämnar konferensen och bara externa användare finns kvar.

3.Om du är involverad i mer än en konferens har varje konferens en separat flik. Konferensen med den senaste statusändringen hamnar längst fram automatiskt.

Starta och hantera konferenssamtal

Konfigurera en konferens

Omvandla väntkopplade samtal till ett konferenssamtal

Lägga på en deltagare i en konferens

Parkera ett konferenssamtal

Lägga till ytterligare en part till en konferens

Väntkoppla ett konferenssamtal

Gå med i en privat Möt mig-konferens

Konfigurera ditt konferensljud

Identifiera konferenstalaren

Stänga av ljudet för konferensdeltagare

Låsa en Möt mig-konferens

Använda konferenssamtalskontroller

Schemalägg konferenssamtal

Visa min konferenskalender

Schemalägg en ny konferens

Redigera konferensuppgifter

Visa dina konferenser

Ta bort en schemalagd konferens

Sortera konferenserna

Visa/dölja tidigare konferenser

Söka efter konferenser

Gå med i en konferens

Gå med i en webbsamarbetessession

Starta en egen konferens

Förlänga din konferens

Slå på/av konferensmeddelanden