När du schemalägger en Möt mig-konferens, kommer systemet att skicka olika typer av meddelanden till konferensdeltagarna.

E-postmeddelanden
Det skickar ett e-postmeddelande till samtliga inbjudna deltagare som har en e-postadress registrerad i telefonsystemet. Systemet skickar även ett uppdaterat e-postmeddelande om ett planerat möte ändras eller avbryts. Observera att konferensschemaläggaren i one-X Portal inte visar om användarna accepterar, avvisar eller tar bort konferensinbjudningarna i sina egna Outlook-kalendrar. Om Outlook-användare ser varningen "Mötet kan inte hittas i kalendern" när de försöker lägga till mötet, se Acceptera e-postmeddelanden om möten.  
Email_Format

Telefonmeddelande
Systemet kan ringa upp konferensdeltagarna när konferensen startar. Det inkluderar dig om du planerade konferensen. Samtalsförsöket varar i 2 minuter. Det här alternativet aktiveras med alternativet Bjud in automatiskt i konferensinställningarna.

Snabbmeddelanden
Användarna som är inloggade i one-X Portal snabbmeddelandesystem kommer även få ett snabbmeddelande. Systemet skickar också ett snabbmeddelande när ett schemalagt möte ändras eller återkallas, och när konferensen startar. Du kan välja att inte ta emot detta meddelande, se nedan.
conference_schedule_im_notification

För att slå på/av konferensmeddelanden:

1.Välj fliken Konfigurera och klicka på Meddelande.

2.Dina schemalagda konferensmeddelanden styrs av inställningen Aktivera popup-aviseringar om konferensplanering.

3.Ändra inställningen efter behov och klicka på Spara.