Utöver traditionella konferenskontroller erbjuder one-X Portal även kontroller för schemaläggning av konferenser.

conference_meetings_view

Tillgänglighet
Dessa funktioner kan kräva konfiguration av systemadministratören för att bli tillgängliga. Kontakta systemadministratören för mer information.

Konferensschemaläggning är endast tillgänglig för användare som konfigurerats som Power User av systemadministratören.

Schemalagda konferenser ingår inte i portalens feltolerans. Därför förloras konferensschemat efter återställning till normal drift.

Schemalägg konferenssamtal

Visa min konferenskalender

Schemalägg en ny konferens

Redigera konferensuppgifter

Visa dina konferenser

Ta bort en schemalagd konferens

Sortera konferenserna

Visa/dölja tidigare konferenser

Söka efter konferenser

Gå med i en konferens

Gå med i en webbsamarbetessession

Starta en egen konferens

Förlänga din konferens

Slå på/av konferensmeddelanden

Konferensresurser
Du kan schemalägga Möt mig-konferenser. Men systemet kan inte reservera och garantera resurser för sådana konferenser. När du schemalägger eller ändrar en konferens, om systemet fastställer utifrån de andra redan schemalagda konferenserna att det inte kommer ha tillräcklig kapacitet vid tidpunkten för din konferens, visas en varning.