Det finns flera typer av konferenser. Hur vissa kontroller och funktioner används beror på konferenstypen:

Typ

Beskrivning

Ad hoc-konferens

Det här är enkla oförberedda konferenser startade genom att ringa eller besvara ett vanligt samtal och sedan göra det till en konferens genom att lägga till ytterligare part/parter till samtalet manuellt. Personen som startar konferensen genom att lägga till den andra parten till samtalet är konferensvärd. Ad hoc-konferenser kan inte låsas och visar inte vem som talar högst.

Möt mig-konferens

Det här är en konferens som använder ett konferensbryggnummer. Du och andra parter kan ansluta till konferensen med olika metoder som ställts in av systemadministratören. Men inga kan höra och prata med varandra, dvs. konferensen startar inte, förr än ägaren av bryggnumret ansluter sig till konferensen.

Schemalagd konferens

Dessa är samma som Möt mig-konferenser. Med one-X Portal, kan du schemalägga framtida konferenser och skicka inbjudningar till andra deltagare. Du kan även visa konferenser som du har blivit inbjuden till.

Webbsamarbete

Möt mig-konferenser är ljudkonferenssamtal. Samtidigt som en Möt mig-konferens pågår kan systemet även tillhandahålla en webbsamarbetessession där deltagarna kan dela dokument, programfönster eller skrivbord.