Om du har flera väntkopplade samtal, eller väntkopplade samtal och ett uppkopplat samtal, kan du göra om dem till en Ad hoc-konferens.

För att omvandla dina väntkopplade samtal till en ad hoc-konferens:

1. När du har flera väntkopplade samtal, eller ett pågående samtal och andra väntkopplade samtal, visar samtalsgadgeten en konferensikon callConf.
conference01

2. Klicka på konferensknappen callConf . Alla samtal läggs till i en konferens.
add to conference 05