Med ett väntande och ett pågående samtal kan du förvandla alla samtal till en ad hoc-konferens.

För att göra konferens av dina samtal:

1.Klicka på toaster_icon_conference_calls konferensikonen. Du kan också trycka på Ctrl+Skift+F (standardsnabbtangenter för denna funktion).

2.Popup-rutan visar att det pågående samtalet är ett konferenssamtal.
toaster_conference_call