På fliken Konfigurera kan du ställa in och styra en rad olika inställningar för one-X Portal. Spara-knappar är nedtonade tills du gör ändringar som kräver att du sparar dem (det behövs inte för alla ändringar). Ändringar som kräver att du sparar anges med * i fliketiketten Konfigurera.

Konfigurera min one-X Portal

Ändra mina snabbtangenter

Konfigurera snabbmeddelande/närvaro

Välja språk

Konfigurera parkeringsfack

Ställa in Stör ej-undantag

Konfigurera sökgruppköer

Aktivera ljud

Konfigurera världstiden

Byta lösenord

Byta kod till röstbrevlådan