Du kan behöva konfigurera uppringningsregler för att ställa in det slagna numret när du ringer ett samtal med one-X Call Assistant. Reglerna ser till att det uppringda numret är ett lämpligt telefonnummer för utgående samtal från telefonsystemet.

För att ställa in uppringningsregler:

1.Högerklicka på ikonen ca icon connected i meddelandefältet och välj Inställningar.

2.Välj Uppringningsregler.

3.I dialogrutan Uppringningsregler kan du välja vilka uppringningsregler du vill använda:

Fält

Beskrivning

Ingen

Använd inte några uppringningsregler.

Använd systemregler för uppringning (TAPI)

Verkställ uppringningsreglerna för Windows-datorer. De har konfigurerats genom alternativen Telefon och modem på Windows kontrollpanel.

Använd anpassade uppringningsregler

Verkställ uppringningsreglerna som du konfigurerat nedan.

4.Om du har valt Använd anpassade uppringningsregler, ställ in regler:

Fält

Beskrivning

Nummer för att komma ut på linjen

Prefixet som ska läggas till för utgående, externa samtal.

Ditt landsnummer

Landskoden för ditt land.

Ditt riktnummer

Riktnumret eller stadskoden för IP Office-systemet.

Växelprefix

Huvudprefixet för PBX för telefonservern.

Nummer för rikssamtal

Siffrorna som indikerar att numret som rings upp är ett långdistanssamtal.

Nummer för utlandssamtal

Siffrorna som indikerar numret som rings upp som ett internationellt telefonnummer.

Nummerlängd för intern anknytning

Antalet siffror i interna anknytningar.

Längd för nationella nummer (inklusive riktnummer)

Antalet siffror, inklusive riktnummer eller stadskod, för nationella samtal. För flera poster använder du ett komma och separerar varje post.

Ta bort riktnumret vid lokalsamtal

Systemet tar bort riktnummer när du ringer lokala samtal vid det här valet. Det här fältet är bara tillgängligt om du har konfigurerat ett riktnummer.

5.Klicka på OK.