Du kan använda Köer och agentkontroll för att se uppgifter om samtalen i kö som väntar på att besvaras av olika sökgrupper, se Visa sökgruppköer. För att kunna använda Köer och agentkontroll, måste du välja vilka sökgrupper som ska bevakas.

Observera att endast sökgrupper som har köande aktiverat i telefonsystemet kan bevakas.

queues configuration

För att visa sökgrupper konfigurerade för bevakning:

1.Under fliken Konfigurera väljer du Sökgrupper.

Aktuella sökgrupper konfigurerade för bevakning visas i avsnittet Kökonfiguration.

Dessutom visas larmtrösklarna för varje sökgrupp.

För att lägga till en sökgrupp att bevaka:

Du kan lägga till upp till 5 sökgrupper för bevakning.

1.Under fliken Konfigurera väljer du Sökgrupper.

2.Klicka på knappen Lägg till.

3.Välj önskad sökgrupp i panelen Lägg till kö. Du kan använda sökrutan för att söka efter namnet på en viss sökgrupp.

4.Ange larmtrösklarna för sökgruppen.

Antal samtal i kö
Detta larm aktiveras när antalet samtal i kö som väntar på att besvaras av sökgruppen överskrids. När det aktiveras byter ikonerna för överskridande samtal färg från gröna till röda och antalet väntande samtal visas i rött.

Längsta väntetid
Larmet aktiveras när den tiden för det samtal som väntat längst i sökgruppens kö överskrids. När det aktiveras byter den längsta väntetiden för kön som visas färg till röd.

5.Klicka på OK.

För att redigera en bevakad sökgrupps larminställningar:

1.Under fliken Konfigurera väljer du Sökgrupper.

2.Klicka på ikonen queues configuration edit icon bredvid sökgruppen du vill redigera.

3.Justera larmen enligt dina önskemål.

4.Klicka på OK.

För att ta bort en bevakad sökgrupp:

1.Under fliken Konfigurera väljer du Sökgrupper.

2.Klicka på ikonen queues configuration delete iconbredvid sökgruppen du vill ta bort.

3.Klicka på OK.