Möt mig-konferenser som du startar med hjälp av ditt personliga bryggnummer. För närvarande är detta anpassat till ditt anknytningsnummer.

För att konfigurera dina inställningar för konferensbrygga:

1.Under fliken Konfigurera, välj Telefoni.

2.I avsnittet Bryggkonfiguration, ange vilka uppgifter som du vill använda för din möt mig-konferensbrygga:

Bryggnummer
Det här är ditt personliga konferensbryggnummer för möt mig-konferenser. Det är inställt för att matcha din anknytning och kan för närvarande inte ändras.

PIN-kod för ljudkonferens
Detta är PIN-koden till din konferens som anges i telefonsystemet och behövs för att gå med i din konferens. Som standard ställs detta värde även in som värd- och deltagarkod när du schemalägger en konferens.

3.Klicka på Spara.