Det finns fyra parkeringsfacksknappar i one-X Portal. Du kan konfigurera telefonsystemets parkeringsfack till knapparna. Om numren eller namnen du använder matchar de som andra användare använder kan du visa samtalen i parkeringsfacken som andra användare parkerat. Du kan använda knapparna för att återuppta samtalen. På samma sätt kan andra användare visa och återuppta samtal du har parkerat.

För att konfigurera dina parkeringsfack:

1. På fliken Konfigurera väljer du Telefoni.

2. I avsnittet Parkeringsfack anger du numret eller namnet på parkeringsfacket. Som standard namnges parkeringsfacken 1 till 4.

Obs! Se till att namnet på parkeringsfacket inte överskrider nio tecken. Namnet på parkeringsfacket kan vara alfanumeriskt och innehålla specialtecken.

3. Klicka på Spara.