Du kan använda adressböckerna i one-X Portal för att välja och ringa upp de parter som du vill inkludera i konferensen och sedan starta konferensen.

För att starta en ad hoc-konferens:

1. I adressboksgadgeten directoryHead letar du upp och för pekaren över den kontakt som du vill lägga till och starta en konferens med.

2.Klicka på ikonen conference. Detta startar ett samtal till kontakten med konferensskärmen istället för den vanliga samtalsskärmen.
add to conference 02

3. När parten svarar meddelar du att du vill inkludera dem i en konferens. Om de inte svarar eller inte vill delta i konferensen för du pekaren över parten i samtalsgadgeten och klickar på ikonen callDrop för att avsluta. Det finns också ikoner för att väntkoppla eller spela in samtalet.
add to conference 02a

4. Leta upp och för pekaren över nästa kontakt som du vill lägga till i konferensen.

5.Klicka på ikonen conference. Den part som tidigare lagts till väntkopplas medan du lyssnar på samtalet till den nya kontakten.
add to conference 03

6. När du har lagt till alla kontakter klickar du på konferensikonen callConf i samtalsgadgeten för att starta konferensen.
add to conference 05