Om du har en inloggningskod för telefonsystemet kan du använda valfri telefon i systemet som din egen anknytning. Den här möjligheten att arbeta från valfri telefon kallas snabbdelning.