Om du har en inloggningskod för telefonsystemet kan du använda valfri telefon i systemet som din egen anknytning. Du kan också logga ut. När du är utloggad från en telefon behandlas samtal till dig på samma sätt som om din telefon är upptagen.

Att logga in på och logga ut från en telefon skiljer sig från att logga in i eller logga ut från one-X Portal. Du måste vara inloggad på en anknytning för att kunna logga in i one-X Portal.