Vid en övervakad överföring pratar du (eller försöka prata) med överföringsdestinationen innan du slutför överföringen. Ditt första samtal till överföringsdestinationen kallas för ett överläggningssamtal eller ett frågesamtal.

Med den här metoden för att överföra samtal kan du bekräfta om målet för överföringen är närvarande och vill ta emot samtalet.