Den här termen avser den person som kan göra ändringar i ditt telefonsystem eller ordna sådana ändringar.