Observera att om samma kontakt finns med på flera privata flikar tar den här åtgärden bara bort kontakten från fliken som visas för närvarande. Om du vill se vilka flikar en privat kontakt finns med på väljer du Redigera istället för Ta bort.

För att ta bort en personlig kontakt:

1.Använd gadgeten directoryHead Adressbokhuvudfliken och leta upp önskat namn i adressboken.

2.Om du vill filtrera namnen som visas börjar du skriva ett namn eller nummer i textrutan längst upp på fliken. Medan du skriver ett namn döljs de kontakter i adressboken som inte matchar det du skriver.

3.För pekaren över adressbokskontakten.

4.Klicka på borttagningsikonen delete.