Observera att om samma kontakt finns med i flera privata grupper kommer den här åtgärden bara att ta bort kontakten från den grupp som visas för närvarande. Om du vill se vilka grupper en privat kontakt finns med på väljer du Visa information istället för Radera kontakt.

Om du tar bort en kontakt från Alla grupper tar systemet även bort kontakten från alla andra grupper.

För att ta bort en kontakt från en grupp:

1. Söka efter kontakten i adressboken.

2. För muspekaren över kontakten.

3. Klicka på ikonen OLdetelecontact Ta bort.

4. I dialogrutan Bekräfta klickar du på Ja för att ta bort en kontakt från listan.

För att ta bort flera kontakter från en grupp:

1. Välj kontakterna i gruppen. Obs! Du kan använda vanliga urvalsalternativ som Skift eller Ctrl till att välja kontakterna.

2. Klicka på ikonen OLdetelecontact Ta bort bredvid listrutan Adressbok .

3. I dialogrutan Bekräfta klickar du på Ja för att ta bort en kontakt från listan.