I one-X Portal kan flera adressböcker med namn och tillhörande telefonnummer visas. Det görs i gadgeten directoryHead Adressbok. När du för pekaren över en kontakt visas ikoner för olika åtgärder.

Directory_Icons_Personal

Var och en av adressböckerna som anges nedan visas i en separat flik. Dessutom kan du skapa upp till 4 extra flikar som du kan lägga till valda kontakter på.

Privat
Den här fliken visar dina privata kontakter som sparas i telefonsystemet. Om du använder en Avaya-telefon är kontakterna också tillgängliga på telefonen. Du kan ordna de privata kontakterna i upp till 5 sökgrupper.

System
Den här fliken visar kontakter som sparas i telefonsystemet och som kan användas av alla användare samt uppgifter om andra användare och sökgrupper.

Externt
Under den här fliken kan du söka i en extern adressbok med kontakter om administratören konfigurerat detta.

Sök i alla
Den här fliken visas när sökrutan överst i verktyget har använts för att söka i alla adressböcker. Resultatet av sökningen visas på fliken.

Uppringning till namn
Vid uppringning med hjälp avcallsHead Samtalsverktyget kan du ange ett namn i stället för ett nummer. Om namnet matchar en kontakt i den privata adressboken eller systemadressboken slås det primära numret för kontakten.

Visa namn vid inkommande samtal
När du tar emot ett samtal, ifall numret finns i din Privata adressbok eller Systemadressboken, visas kontakten i din one-X Portal.

Använda adressböckerna

Visa adressböckerna

Ringa samtal från adressboken

Redigera en adressbokskontakt

Skicka e-post till en kontakt

Visa användarstatus i adressboken

Överföra ett samtal från adressboken

Ta bort en adressbokskontakt

Skicka snabbmeddelande till en kontakt

Söka i adressböckerna

Lägga till en adressbokskontakt

Lägga till en kontaktgruppsflik